Jdi na obsah Jdi na menu

Jazyky

ČeštinaEnglish

PARENTITA

Stanovení genetického profilu zvířat – parentity u ovcí 

Parentita, neboli stanovení genetického profilu zvířat – parentity u ovcí (dále jen „vyšetření“). V rámci Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace (dále jen "MKZ") je vyšetření zařazeno pod kódem EpC313.

Cílem vyšetření je určit, zda je beránek skutečně potomkem deklarovaných rodičů.
Vyšetření provádí pouze SVÚ Jihlava. .
Materiálem pro vyšetření je nesrážlivá krev, odebraná stejným způsobem jako pro genotypizaci. Pro vyšetření budou využity vzorky krve, které již byly odebrány pro genotypizaci, protože na SVÚ Jihlava se tyto vzorky krve uchovávají a mohou být proto použity pro další analýzy. Vyšetření u beránků předvedených ke klasifikaci na nákupním trhu musí být provedeno v dostatečném předstihu před nákupním trhem. Bez ověření parentity nebude beran připuštěn ke klasifikaci. 


Požadavky na beránky určené k vyšetření parentity:
a) beránek musí mít vyhovující genotyp v souladu se schváleným šlechtitelským programem;
b) pokud se u daného plemene ovcí stanovují plemenné hodnoty, musí tyto být před podáním žádosti na parentitu stanoveny. Plemenná hodnota musí vyhovovat parametrům plemenných zvířat v souladu s usnesením Rady plemenných knih pro jednotlivá plemena;
c) beránek musí být vybrán jako potencionální plemenné zvíře a určen k nákupním trhům v České republice (dále jen „ČR“). Beránci, kteří nejsou určeni k nákupním trhům v ČR, ale jsou předem určeni pro obchod v rámci EU nebo export do třetích zemí jsou ze stanovení parentity vyloučeni;
d) beránek musí pocházet z hospodářství zařazeného v kontrole užitkovosti (dále jen „KU“), které bylo v roce 2015 vyšetřeno s negativním výsledkem na Maedi - Visna. V případě nově zařazeného hospodářství v KU musí být nejdříve provedeno vyšetření dle kódu EpC400 s negativním výsledkem, až pak může být zaslaná žádost na stanovení parentity. 
e) na SVÚ Jihlava musí být k dispozici krev matky i otce beránka. Pokud krev jednoho nebo obou deklarovaných rodičů na žádosti není na základě informace SVÚ Jihlava k dispozici, chovatel do 10 pracovních dnů chybějící krve na SVÚ Jihlava může doručit. V opačném případě bude beránek z žádosti vyloučen a parentita nebude u něho stanovena;
f) beránek nesmí být potomkem rodičů s alelou VRQ. 
Dle kódů EpC313 je stanovena navíc podmínka, aby beránek pocházel z hospodářství s přiznaným statusem rizika TSE. Žádost o přiznání statusu rizika TSE pro svá hospodářství v roce 2015 nepodali všichni chovatelé v KU, kteří zasílají na stanovení parentity svá zvířata. Dle vyjádření Svazu chovatelů ovcí a koz (dále jen „SCHOK“) uvedené kritérium může významně ovlivnit šlechtitelskou činnost v ČR. Z uvedeného důvodu SVS rozhodla, že se uvedené kritérium v roce 2016 nebude uplatňovat. Platí ale podmínka, že beránek vybrán pro stanovení parentity nesmí pocházet od nelegálně dovezených rodičů (bez TRACES) včetně případu, kdy v TRACES není potvrzen status rizika TSE hospodářství původu. Rodiče beránka nesmí být v IZR zapsání pod kódem 27 nebo 28 (neznámý původ).
Výběr beránků, kteří splňují výše uvedené požadavky, provádí SCHOK, které zajistí předvyplnění objednávky laboratorního vyšetření na ověření původu – parentita.

 

Předvyplněnou objednávku pak SCHOK  zašle elektronicky na emailovou adresu příslušné KVS  a v kopii také na SVÚ Jihlava na emailovou adresu.

KVS po kontrole objednávky zajistí doplnění potřebných údajů a po potvrzení razítkem a podpisem ji obratem zašle na SVÚ Jihlava.
SVÚ Jihlava nebude v rámci státní zakázky vyšetřovat beránky, u kterých není možné porovnat genetický profil s oběma rodiči.

Výsledkem vyšetření je potvrzení, že zvíře je potomkem obou deklarovaných rodičů, potomkem jenom jednoho z nich anebo není potomkem žádného z deklarovaných rodičů.

Výsledek vyšetření SVÚ Jihlava zašle na příslušnou KVS, která o vyšetření žádala a na SCHOK. Vzhledem k tomu, že toto vyšetření nemá žádný význam z hlediska kontroly šíření nákaz je veškeré vyhodnocování výsledků vyšetření a případné ukládaní opatření vůči chovateli plně v kompetenci SCHOK.

 

Jaká je cena vyšetření

Odběr vzorků krve je na náklady chovatele. 

Cena jednoho vyšetření (stanovení genetického profilu jednoho jedince) je dle sazebníku státního příspěvku na laboratorní diagnostiku stanovena na 1 200,- Kč. Vyšetření je pro berany určené k plemenitbě hrazeno státem.

Proč se vyšetření parentity provádí

Parentita se provádí z důvodu potvrzení, že vyšetřovaný beran je potomkem deklarovaných rodičů.  Zjednodušeně řečeno, aby se zamezilo příbuzenské plemenitbě a byl jasně prokazatelný původ beranů.

Jak vypadá výsledek parentity

Níže je náhled na výsledek parentity. Výsledek vyšetření obdržíte poštou, či e-mailem.

 

Statistiky

Online: 3
Celkem: 197360
Měsíc: 5302
Den: 144