Jdi na obsah Jdi na menu

Jazyky

ČeštinaEnglish

KONTROLA ZDRAVÍ

KONTROLA ZDRAVÍ OVCÍ

Kontrola zdraví stáda je jednou z povinností chovatele zapojeného do kontroly užitkovosti. Provádí se jednou ročně  a spočívá v odběru krve veterinářem a následného vyšetření vzorků v laboratoři. Do padesáti ovcí ve stádě se kontrolují všechny ovce starší jednoho roku. Výsledek vyšetření obdrží chovatel poštou, či e-mailem, dále pak veterinář a také ho obdrží veterinární správa, pod kterou chovatel spadá.

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán vydává opatření obecné povahy, kterým se stanovuje postup  k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířete na člověk, jakož i k jejich zdolávání. K této činnosti vydává dokument  pod názvem METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE (na daný rok). V tomto dokumentu stanoví povinné preventivní a diagnostické úkony na daný rok  a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.

Úkony jsou dvojího druhu. Jsou to povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené ze státního rozpočtu a povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené chovatelem. Celé znění opatření pro kok 2023 je uvedeno na stránkách SCHOK z.s.

Touto metodikou pro rok 2023 je stanoveno:

 a) zdravotní zkoušky musí být provedeny do jednoho roku od předchozího provedení v roce 2022 a výsledek zkoušek, vyšetření a úkonů musí být předložen do jednoho měsíce od provedení místně příslušné krajské veterinární správě,

b) v případě, že provedení zdravotních zkoušek nebylo v roce 2022 požadováno, je termín pro předložení výsledků zkoušek, vyšetření a úkonů do 31. října 2023. 

Při odběru vzorků u jednotlivých druhů zvířat je potřeba s chovatelem koordinovat provedení úkonu tak, aby odebraný vzorek mohl být použit pro maximální počet předepsaných vyšetření. 

 

Povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené ze státního rozpočtu 

BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) 

EpC100 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) – VyLa – sérologické vyšetření (RBT + RVK) Plemenní licentovaní berani 1× ročně. Seznam plemenných licentovaných beranů poskytne SCHOK a Dorper Asociace cz.

EpC111 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) – VyLa – sérologické vyšetření (RBT) V hospodářstvích (stádech) s tržní produkcí mléka nebo v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí 1× ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 % samičích zvířat (všech plemen) starších 12 měsíců nebo jsou v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna starší 12 měsíců, nebo která jsou v laktaci) a všichni nekastrovaní samci starší 6 měsíců, vyjma jatečných beránků.

EpC120 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) – VyLa – sérologické vyšetření (RBT + RVK) Všechny zmetalky - (jeden odběr) odběr a vyšetření se provede bezprostředně po zmetání.

EpC130 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) – VyLa (P + BV) Při podezření nakažení se vyšetřují zmetci, případně plodové obaly, jestliže matka je neznámá. KVS SVS určí rozsah vyšetření.

 

GENOTYPIZACE – STANOVENÍ GENOTYPU PRIONOVÉHO PROTEINU

EpC310 GENOTYPIZACE – STANOVENÍ GENOTYPU PRIONOVÉHO PROTEINU – VyLa – (Real Time PCR, analýza meltingové křivky) Zvířata v rámci šlechtitelského programu podle jednotlivých plemen vybraných SCHOK a Dorper Asociace cz. ÚVS SVS určí rozsah vyšetření.

 

GENOTYPIZACE – PARENTITA 

EpC313 GENOTYPIZACE – PARENTITA – VyLa (Fragmentační analýza DNA) 11 Vzorek se odebírá od plemenných zvířat chovatele (beránci) vybraných SCHOK a Dorper Asociace cz z hospodářství v kontrole užitkovosti. Hospodářství musí být prosté Maedi-Visna na základě vyhodnocení laboratorního vyšetření z předešlých let. V případě, že se jedná o nové hospodářství v kontrole užitkovosti, bude do parentity zařazeno až po negativním sérologickém vyšetření na Maedi - Visna. Kritérium negativního hospodářství na Maedi - Visna se netýká hospodářství s chovem plemene Šumavská ovce. Pozitivní hospodářství na Maedi - Visna může být do parentity zařazeno až po ozdravení a na základě rozhodnutí příslušné KVS SVS. ÚVS SVS určí rozsah vyšetření.

 

TSE – KLUSAVKA 

EpC322 TSE – KLUSAVKA – VyLa (RT) Uhynulá, utracená a nutně poražená zvířata starší 18 měsíců nevykazující změnu chování nebo příznaky postižení nervového systému, v souladu s přílohou III. nařízení Rady a EP (ES) č. 999/2001.

 

EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) 

EpC800 EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) – VyLa – sérologické vyšetření (RVK nebo ELISA) Berani v hospodářství původu během 60 dnů před umístěním do karanténní stáje střediska pro odběr spermatu.

EpC801 EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) – VyLa – sérologické vyšetření (RVK nebo ELISA) Berani během 30 dnů před začátkem karantény ve středisku pro odběr spermatu.

EpC802 EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) – VyLa – sérologické vyšetření (RVK nebo ELISA) Berani v karanténní stáji ve středisku pro odběr spermatu (nejméně 21 dnů po přijetí).

EpC803 EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) – VyLa – sérologické vyšetření (RVK nebo ELISA) Berani ve středisku pro odběr spermatu 1× ročně.

EpC804 BRUCELÓZA (BRUCELLA MELITENSIS) – VyLa – sérologické vyšetření (RVK) Berani během 30 dnů před začátkem karantény ve středisku pro odběr spermatu.

EpC805 BRUCELÓZA (BRUCELLA MELITENSIS) – VyLa – sérologické vyšetření (RVK) Berani v karanténní stáji ve středisku pro odběr spermatu (nejméně 21 dnů po přijetí).

EpC806 BRUCELÓZA (BRUCELLA MELITENSIS) – VyLa – sérologické vyšetření (RVK) Berani ve středisku pro odběr spermatu 1× ročně. 

 

Povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené chovatelem zvířat
MAEDI-VISNA 

ExC400 MAEDI-VISNA – VyLa – sérologické vyšetření (ELISA) Hospodářství musí být prosté na základě vyhodnocení laboratorního vyšetření ze strany KVS SVS anebo se jedná o nové hospodářství zařazené do kontroly užitkovosti, respektive již ozdravené hospodářství. Pozitivní hospodářství z předešlých let může být do monitoringu zařazeno až po ozdravení a na základě rozhodnutí příslušné KVS SVS. Seznam hospodářství v kontrole užitkovosti poskytne SCHOK a Dorper Asociace cz. V hospodářstvích (stádech) v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provede 1x za 3 roky. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 % samičích zvířat (všech plemen) starších 12 měsíců nebo v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna starší 12 měsíců, nebo která jsou v laktaci) a všichni nekastrovaní samci starší 6 měsíců, vyjma jatečných beránků.

 

 

 

Statistiky

Online: 3
Celkem: 198218
Měsíc: 5644
Den: 90